1 min read

ICT Media: Телелинк Бизнес Сървисис Груп: “Успехът е резултат от богата история и ясна визия за бъдещето”

Статия в ICT Media Top 100 Технологични компании в България, юли 2020

Винаги е вдъхновяващо да се запознаеш с истории, които показват как упорит труд и ясна визия за бъдещето водят до добри резултати. Постигането на успех е особено предизвикателста за компаниите в бързоразвиващата се сфера на комуникационните и информационните технологии. Именно такъв е случаят и с “Телелинк бизнес сървисис груп” АД , която в началото на юни направи дебют на българската фондова борса, демонстрирайки натрупана зрялост, визия  и готовност за бъдещ растеж.

Прочете цялата статия в печатното издание на ICT Media Top 100 технологични компании в България.