Уведомление за придобиване на SEDAM IT 29.03.2024

1 min read Read more

TBSG Notification for acquisition SEDAM IT 29.03.2024

1 min read Read more

Уведомление за предприемане на действия по ликвидация на Telelink Business Services Montenegro DOO – Podgorica.

1 min read Read more

Notice of liquidation of Telelink Business Services Montenegro DOO – Podgorica

1 min read Read more

Notice of concluded Agreement for acquisition of 100% of shares of SEDAM IT, d.o.o., Croatia

1 min read Read more

Уведомление за сключен Договор за придобиване на 100% от дялове на SEDAM IT, d.о.о, Хърватия

1 min read Read more

Digital Stream in real time of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Telelink Business Services Group AD

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на ОСА на ТБСГ АД – 21.11.2023

1 min read Read more

Он-лайн инструкции за достъп на ТБСГ ОСА сесия 21.11.2023

1 min read Read more

ТБС Груп – Финансов преглед на H1/2023г.   

1 min read Read more

TBS Group: Financial Overview H1 2023

1 min read Read more

Шестмесечният консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2023 г. на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на английски език

1 min read Read more

The consolidated financial statements for the period 01-January-2021 – 30 June 2021 of Telelink Business Services Group AD in English

1 min read Read more

Digital Stream in real time of Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Telelink Business Services Group AD

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

1 min read Read more

Инструкции за онлайн достъп до ОСА -28.08.2023г.

1 min read Read more

Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите – 28.08.2023 и материали

1 min read Read more

Уведомление за сключен договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

1 min read Read more

Presentation:TBS Group Financial Overview Q1/2023 

1 min read Read more