Директор
Връзки с инвеститорите

Въпроси във връзка с публичното предлагане може да отправяте към Иван Даскалов на:

telelink
Business Center Richhill, Block B
6, Panorama Sofia Str.,
Sofia 1766, Bulgaria