Уведомление във връзка с чл.111, ал.8 за обратно изкупените акции към 16.10.2020г
TBS Group Successfully Completes Second Public Offering Tranche
TBS Group Launches Second Tranche of its Share Offering on September 21
Updated Procedure for the Sale of Shares – 16.09.2020
Digital Event | TBS Group: H1 FY2020 Financials Overview and Investor Q&A
ТБС Груп разпределя дивидент от 6.2 млн. лв. и стартира програми за стимулиране на служителите
Решения на Редовно общо събрание на акционерите за разпределяне на дивиденти – 10.09.2020 г.
Решения на Редовно общо събрание на акционерите на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД – 10.09.2020 г.
Уведомление относно обратно изкупени акции