Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД дебютира на Българска фондова борса на 8 юни – Прессъобщение 2.6.20.
Презентация на консолидираните резултати на ТБСГ  към 31.03.2020г
Актуализирана процедура за продажба на акции – ТБСГ
Уведомление относно сключен от дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД анекс към договор с “Уникредит Булбанк” АД
Уведомление относно отлагане публикуването на уведомление за финансовото състояние на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД за първо тримесечие на 2020 г.
Уведомление относно отлагане на публикуването на Консолидиран годишен финансов отчет на Групата за 2019 г.
Уведомление относно извършена доставка на услуги от “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД като участник в Консорциум „СисТел“ ДЗЗД
Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД подписа Анекс към Договор за краткосрочно финансиране с Уникредит Булбанк АД
ТБС Груп с разрешение да стартира търговия на акции на БФБ