1 min read

Решения на Редовно общо събрание на акционерите на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД – 10.09.2020 г.