1 min read

ТБС Груп – преглед на I тримесечие. Дискусия с настоящи и бъдещи инвеститори

Дигитално събитие

11 юни от 16:00 до 17:00

В рамките на това дигитално събитие изпълнителният директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) Иван Житиянов ще представи пред акционери и потенциални инвеститори финансовите резултати на компанията, както и детайли около предлагането на акции на дружеството на БФБ.

След презентацията ще има сесия за въпроси и отговори.

ТБС Груп се занимава с интегриране на технологични решения и дистрибуция на софтуер и хардуер. Компанията е със седалище София и има повече от 200 служители и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност.

Иван Житиянов
CEO, TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP AD
Иван Житиянов заема поста изпълнителен директор от 2017г., когато Телелинк ЕАД се преобразува в днешното ТБС ЕАД и се фокусира върху системната интеграция на информационни и комуникационни технологии. Под негово ръководство ТБС се превръща в група от компании с присъствие в седем държави.

Събитието ще се модерира от Трифон Димов – Мениджър “Маркетинг и комуникации” на ТБС Груп.

Събитието е подходящо както за акционери, така и за потенциални инвеститори (юридически и физически лица), както и за всички други заинтересовани лица.

Линк към регистрационната форма: https://bit.ly/3fevRbt