1 min read

ТБС Груп с разрешение да стартира търговия на акции на БФБ

Дружеството планира да предложи първи транш на предлагането през м. юни 2020 г.

Download PDF