5 min read

Telelink Business Services Recognized as Winner of Bulgaria 2020 Microsoft Partner of The Year

Scroll down for Bulgarian

SOFIA, Bulgaria July 14, 2020 — Telelink Business Services today announced it has won the Bulgaria 2020 Microsoft Partner of the Year Award. The company was honored among a global field of top Microsoft partners for demonstrating excellence in innovation and implementation of customer solutions based on Microsoft technology.

“It is a great honor to receive this year’s Partner of the Year Award for Bulgaria. This milestone signifies the strong commitment that we have in working together side by side with Microsoft. Especially now, in these critical times, we are even more committed to supporting our customers in facing their challenges and we believe that Microsoft is an important ingredient for us being able to do that. This award is also setting a new and higher standard for us to live up to, and it is inspiring us even more to execute our mission to simplify the complex,” said Ivan Zhitiyanov, Chief Executive Officer of Telelink Business Services Group.

The Microsoft Partner of the Year Awards recognize Microsoft partners that have developed and delivered exceptional Microsoft-based solutions during the past year. Awards were classified in several categories, with honorees chosen from a set of more than 3,300 submitted nominations from more than 100 countries worldwide. The Company was recognized for providing outstanding solutions and services in Bulgaria.

The Partner of the Year award for Bulgaria is a recognition of Telelink Business Services long-term commitment to help customers use leading technologies by Microsoft backed by the company’s technical expertise. With this award the firm remains committed to empowering everybody by simplifying the complex.

“It is an honor to recognize the winners and finalists of the 2020 Microsoft Partner of the Year Awards,” said Gavriella Schuster, corporate vice president, One Commercial Partner, Microsoft. “These partners go above and beyond, delivering timely solutions that solve the complex challenges that businesses around the world face – from communicating and collaborating virtually to helping customers realize their full potential with Azure cloud services, and beyond. I am proud to honor and congratulate each winner and finalist.”

For additional questions, please contact Telelink Business Services at marcomms@tbs.tech.

About Telelink Business Services

Telelink Business Services started its journey into helping customers almost two decades ago by providing system integration services. It focuses on seven technology streams, providing a holistic approach to IT challenges. The company has over 220 employees, sales offices in seven countries and more than 200 enterprise and SMB customers from different sectors. Telelink Business Services to simplify the complex and enable businesses to do great things by utilizing technology.

Телелинк Бизнес Сървисис е Партньор на годината на Майкрософт за 2020

СОФИЯ, 14 юли 2020 – Телелинк Бизнес Сървисис спечели наградата за Партньор на годината на Майкрософт за 2020. Компанията бе отличена сред водещите партньори на Майкрософт в целия свят за своите постижения в иновациите и имплементирането на клиентски решения, базирани на технологиите на Майкрософт. 

За нас е голяма чест да получим тазгодишната награда за партньор на годината за България. Това постижение показва нашата ангажираност в работата ни с Майкрософт. В днешните динамични времена ние сме още по-мотивирани да помагаме на клиентите си да посрещнат предизвикателствата и вярваме, че Майкрософт е важен фактор в този процес. Тази награда също така поставя нов, по-висок стандарт за нас и още повече ни вдъхновява да изпълняваме мисията си да опростяваме сложното, заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС. 

Наградата Microsoft Partner of the Year отличава тези партньори, които през изминалата година са имали изключителен успех в развиването и доставянето на решения на Майкрософт. Наградите се класифицират в няколко категории, като победителите се избират измежду повече от 3300 кандидатури от над 100 страни по света. Компанията получи признание за предоставянето на решения и услуги с изключително високо качество за България. 

Наградата Microsoft Partner of the Year е признание за дългосрочния ангажимент на фирмата в осигуряването на решения и техническа експертиза в помощ на клиентите при използването на водещи технологии от Майкрософт. Тази награда е символ на усилията, които компанията полага, за да подпомогне ползването на технологиите чрез опростяване на сложното. 

“За нас е чест да отличим победителите и финалистите на наградите Партньор на годината на Майкрософт за 2020,” заяви Гавриела Шустер, корпоративен вицепрезидент на организацията One Commercial Partner на Майкрософт. “Тези партньори надхвърлят очакванията, като предоставят навременни решения, които помагат да бизнесите по света да се справят с комплексните предизвикателства на времето – от виртуална комуникация и колаборация до подпомагане на клиентите да реализират пълния си потенциал с облачните слуги Azure и много други. Аз съм горда, че имам честта да поздравя всеки един победител и финалист.” 

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на и-мейл marcomms@tbs.tech

За Телелинк Бизнес Сървисис 

Телелинк Бизнес Сървисис (ТБС) започва дейността си като системен интегратор преди почти две десетилетия. Днес бизнесът на ТБС Груп се фокусира върху седем технологични области, прилагайки холистичен подход към ИТ предизвикателствата. Групата има повече от 220 служители, присъствие в седем държави и над 200 клиенти от различен мащаб и сфери на дейност и широка мрежа от партньорства със световни технологични лидери като Cisco, Microsoft, DellEMC, IBM, VMware и др. Мисията на компанията е да опростява сложното и да помага на клиентите си да постигат своите цели чрез технологиите.