1 min read

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД е участник в „Консорциум СисТел“ ДЗЗД , който сключи на 19.02.2020 г. договор за изпълнение на обществена поръчка „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

 

Изтегли pdf