1 min read

ТБС Груп – Финансов преглед на H1/2023г.   

05 октомври от 16:00 до 17:00 ч.    

Събитието ще бъде проведено на английски език.    

 В рамките на събитието Иван Житиянов – изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ще представи предварителните консолидирани финансови резултати за първото шестмесечие на 2023 г.   

 След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.    

 Моля, регистрирайте се тук: https://www.tbs.tech/tbs-financial-overview-h1-2023/