Шестмесечният консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2023 г. на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на английски език

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

1 min read Read more

Инструкции за онлайн достъп до ОСА -28.08.2023г.

1 min read Read more

Покана за свикване на Извънредно Общо Събрание на Акционерите – 28.08.2023 и материали

1 min read Read more

Уведомление за сключен договор за заем между „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

1 min read Read more

Презентация: ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2023г

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на ОСА на ТБСГ

1 min read Read more

Инструкция за онлайн достъп до ОСА – 21.06.2023г.

1 min read Read more

ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2023г. 

1 min read Read more

Уведомление съгл. чл.19 от Регламент 596/2014

1 min read Read more