I.4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 19062024

1 min read Read more

II.13. Мотивиран доклад УС 114.1.2. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

II.11. Отчет Одитен комитет

1 min read Read more

I. Материали по чл.224 от ТЗ ИОСА 19062024

1 min read Read more

I.3. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ГЛАСУВАНЕ 19062024

1 min read Read more

I.5. Правила за гласуване с пълномощно

1 min read Read more

II.12. Мотивиран доклад УС 114.1.3. ЗППЦК 25.04.2024

1 min read Read more

II.10. Доклад ДВИ 2023

1 min read Read more

I.1. Покана за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I.2. Решение НС ТБСГ за свикване на ОСА 19062024

1 min read Read more

I.6. Правила за гласуване чрез кореспонденция

1 min read Read more

TBS Group: Financial Overview – Preliminary Results 2023 and Outlook 2024-2028

1 min read Read more

Уведомление за придобиване на SEDAM IT 29.03.2024

1 min read Read more

Уведомление за предприемане на действия по ликвидация на Telelink Business Services Montenegro DOO – Podgorica.

1 min read Read more

Уведомление за сключен Договор за придобиване на 100% от дялове на SEDAM IT, d.о.о, Хърватия

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на ОСА на ТБСГ АД – 21.11.2023

1 min read Read more

Он-лайн инструкции за достъп на ТБСГ ОСА сесия 21.11.2023

1 min read Read more

ТБС Груп – Финансов преглед на H1/2023г.   

1 min read Read more

Шестмесечният консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2023 г. на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на английски език

1 min read Read more

Достъп до онлайн излъчване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

1 min read Read more