1 min read

ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2023г. 

20 юни от 16:00 до 17:00 ч.

В рамките на събитието Иван Житиянов – изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, ще представи предварителните консолидирани финансови резултати за първото тримесечие на 2023 г.

Събитието ще бъде проведено на английски език.  

След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.  

Моля, регистрирайте се тук: https://bit.ly/3qM14NU