1 min read

Уведомление относно постъпило изявление от г-н Любомир Минчев

основател и основен акционер в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД

Уважаеми Дами и Господа,
На 29.05.2023 г. в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД постъпи изявление от г-н Любомир Минчев относно взето решение, съвместно с акционерите Иво Евгениев и Спас Шопов, за предлагане на съществуващи акции на Българска фондова борса. Съгласно решението, в периода 01.06-07.06.2023 г. за продажба ще бъдат предложени до 3,125,000 акции, представляващи до 25% от капитала на Дружеството, при цена от 9.50 лв. за акция. Допълнителна информация съгласно приложено изявление.

Your browser does not support PDFs. Download the PDF

Download