1 min read

Уведомление, съгл. чл. 148б от ЗППЦК за постъпили уведомления за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК

Your browser does not support PDFs. Download the PDF

Download