1 min read

Digital Event | TBS Group: H1 FY2020 Financials Overview and Investor Q&A

CEO Ivan Zhitiyanov presents the financial results

Scroll down for Bulgarian

To complement the General meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 10.09.2020, we are happy to provide you a recording of our regular digital financial overview sessions for H1, FY2020. During the event, the CEO of TBS Group Ivan Zhitiyanov presents the financial results of the company for H1 2020, followed by a Q&A session.

To get access to the recording of the event, please register here: https://bit.ly/2FoEF1C


Като допълнение към общото събрание на акционерите на Телелинк бизнес сървисис Груп АД (ТБС Груп) на 10.09.2020 г., се радваме да ви представим запис от нашето дигитално събитие, посветено на финансовите резултати на ТБС Груп АД към 30.06.2020.

По време на събитието изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов представя финансовите резултати на компанията за първо шестмесечие на 2020г., последвано от част за въпроси и отговори.

За да получите достъп до записа от събитието, моля регистрирайте се тук:https://bit.ly/2FoEF1C