2 min read

Digital Event | TBS Group: Q1 2020 Financials Overview and Investor Q&A 11.06.2020

CEO Ivan Zhitiyanov presents the financial results

За събитието

Scroll down for English

В рамките на това дигитално събитие изпълнителният директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп) Иван Житиянов представя пред акционери и потенциални инвеститори финансовите резултати на компанията, както и детайли около предлагането на акции на дружеството на БФБ.

Иван Житиянов заема поста изпълнителен директор от 2017 г., когато ТБС се отделя като самостоятелна компания от Телелинк Холдинг. Под негово ръководство ТБС се превръща в група от компании с присъствие в седем държави.

Събитието се модерира от Трифон Димов – Мениджър “Маркетинг и комуникации” на ТБС Груп. То е подходящо за акционери, потенциални инвеститори (юридически и физически лица), както и за други заинтересовани лица.

За повече информация за закупуване на акции посетете сайта на Елана https://telelink.elana.net/bg/

Можете да гледате записа от събитието на български език тук.

Презентацията от събитието е достъпна по-долу.


 

About the event

During this digital event, the CEO of Telelink Business Services Group AD (TB Group) Ivan Zhitiyanov will present to shareholders and potential investors the financial results of the company as well as details about the listing of TBS Group on the Bulgarian Stock Exchange.

After the presentation, there is a Q&A session.

TBS Group is active in system integration, and partners with the world’s leading software and hardware vendors. The company is based in Sofia, Bulgaria, and has over 200 employees and more than 200 customers of different sizes and economic sectors.

Ivan Zhitiyanov took over as CEO in 2017 when TBS spun off from Telelink Holding. Under his leadership, TBS has grown into a group of companies with a presence in seven countries.

The event is moderated by Trifon Dimov, Marketing and Communications Manager of TBS Group. The event is suitable for shareholders and potential investors (individuals and companies), as well as for any interested parties.

For more information about share purchases, please visit: https://telelink.elana.net/bg/

You can watch the recording of the event in English here.

The presentation from the event is available below.