1 min read

Дигитално събитие : ТБС Груп – Финансов преглед към 30.09.2021

Събитието ще бъде проведено в две сесии – на български и на английски език

Сесия на български език 22 декември, 16:00-17:00 ч.

В рамките на събитието Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп), ще представи пред акционери и потенциални инвеститори консолидираните финансовите резултати на дружеството към 30.09.2021 г.

След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.

Можете да зададете вашите въпроси и предварително тук.

Моля, регистрирайте се тук:

Сесия на български език: https://bit.ly/3258sbf