1 min read

Дигитално събитие – ТБС Груп: Очаквано развитие и стратегически акценти 2022-2026 г.

24 март от 16:00 до 17:00 ч.

Събитието ще бъде проведено на англйски език.

В рамките на събитието Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп), ще представи пред акционери и потенциални инвеститори очакваното развитие на основни финансови показатели и ключовите аспекти на стратегията за развитие на Групата през периода 2022-2026 г.

След презентацията ще има сесия за въпроси и отговори.

Можете да зададете вашите въпроси и предварително тук.

Моля, регистрирайте се тук:  https://bit.ly/3tlCnqz