3 min read

Дигитално събитие: ТБС Груп – преглед на първо шестмесечие. Дискусия с инвеститори

Ще бъдат проведени две събития: на български и на английски език

 

Scroll down for English


Като допълнение към общото събрание на акционерите на Телелинк бизнес сървисис Груп АД (ТБС Груп) на 10.09.2020 г., се радваме да обявим нашето дигитално събитие, посветено на финансовите ни резултатите към 30.06.2020. Имаме удоволствието да ви поканим на 8-ми септември на събитието „Финансов преглед за първо шестмесечие на 2020 г. Дискусия с настоящи и бъдещи инвеститори“. Ще има сесия на български език (от 16:00 до 17:00), последвана от сесия на английски (от 17:00 до 18:00). Моля, вижте регистрацията във връзките по-долу.

По време на събитията изпълнителният директор на Телелинк бизнес сървисис Груп АД (ТБС Груп) Иван Житиянов ще представи финансовите резултати на компанията за първо шестмесечие на 2020г., последвано от част за въпроси и отговори. Регистрацията е безплатна и отворена за всички, които искат да участват. След регистрация в страницата на събитието, ще получите линк за участие.

Събитията ще бъдат модерирани от Трифон Димов, мениджър маркетинг и комуникации на ТБС Груп АД.
Събитието е подходящо за акционери и потенциални инвеститори (физически лица и компании).

Всеки има възможност да зададе своите въпроси предварително на email: marcomms@tbs.tech или да го направи по време на събитието.

За допълнителна информация, моля, посетете страниците за регистрация на събитията.
Моля, регистрирайте се тук:
Сесия на български език: https://bit.ly/34EjfZ8
Сесия на английски: https://bit.ly/3gzBUHy

Общо събрание на Акционерите на ТБС Груп АД
Редовното присъствено общо събрание на акционерите на ТБС Груп АД ще се проведе на 10 септември 2020 от 11:00 часа, в седалището на дружеството на адрес: гр. София, община Витоша, в.з. “Малинова Долина”, ул. „Панорама София“ № 6, Бизнес център Ричхил, партер, конферентен център Ричхил

За повече информация относно дневния ред, моля, вижте официалната покана за Общото събрание на акционерите на ТБС Груп АД: https://bit.ly/2EnyElT


English
To complement the General meeting of shareholders of Telelink Business Services Group AD on 10.09.2020, we are happy to announce our regular digital financial overview sessions for H1, FY2020. We are glad to invite you on the 8th of September to our digital event “H1 2020 Financial Overview and Investors Q&A”. There will be a session in Bulgarian language (from 4:00pm to 5:00pm +3GMT), followed by a session in English (from 5:00pm to 6:00pm). Please see the registration in the links below.

During the events, the CEO of Telelink Business Services Group AD (TBS Group) Ivan Zhitiyanov will present the financial results of the company for H1 2020, followed by a Q&A session for both events. The registration is free and open for everybody, who wants to participate. After registration, you will receive an attendance link for the event.

The events will be moderated by Trifon Dimov, Marketing and Communications Manager of TBS Group.

The event is suitable for shareholders and potential investors (individuals and companies). You can send us your questions beforehand on our email: marcomms@tbs.tech, or send them live during the event.

Please register here:
Session in Bulgarian: https://bit.ly/34EjfZ8
Session in English: https://bit.ly/3gzBUHy

General Meeting of Shareholders of TBS Group AD
Additionally, we would like to remind our shareholders about the regular physical general meeting of shareholders of TBS Group AD that will take place on the 10th of September 2020 from 11:00am, at the TBS оffice – Sofia, Vitosha district, v.a. “Malinova Dolina”, 6 Panorama Sofia Str., Richhill Business Center, ground floor, Conference centre Richhill.

For more information about the agenda please check the official invitation for the General meeting of shareholders of TBS Group AD.
For additional information please follow the event registration pages.

Official Invitation in Bulgarian: https://bit.ly/2EnyElT
Official Invitation in English: https://bit.ly/31yvgxe