1 min read

Достъп до онлайн излъчване на Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“

Днес, от 10.00 ч. ще се проведе Редовно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, което ще може да бъде наблюдавано онлайн. Акционери, които не присъстват или не са представени на общото събрание от пълномощници, след  регистрация  в Evrotrust, могат да се включат в излъчването на събитието, следвайки този Линк.