1 min read

Финален допълнителен пакет акции от Транш 1 за поръчки „купува“, подадени в системата на БФБ до 16:00 часа на 11.06.2020 г.