1 min read

Проведено дигитално събитие на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД

Преглед на финансови резултати към 30.12.2020