Актуализирана процедура за продажба на акции – ТБСГ