Презентация на консолидираните резултати на ТБСГ  към 31.03.2020г