Уведомление относно извършена доставка на услуги от “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД като участник в Консорциум „СисТел“ ДЗЗД