Уведомление относно отлагане публикуването на уведомление за финансовото състояние на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД за първо тримесечие на 2020 г.