1 min read

Изявление относно прекратяване на процеса по придобиване на мажоритарен дял от страна на Словения Броудбанд С.а.р