1 min read

Предстоящо събитие : ТБС Груп – Финансов преглед на Q1/2022г.

06 юни от 16:00 до 17:00 ч.

Събитието ще бъде проведено на български и английски език.

В рамките на събитието Иван Житиянов – изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (ТБС Груп), ще представи пред акционери и потенциални инвеститори предварителните консолидирани финансови резултати на дружеството за първото тримесечие на 2022 г. и ще адресира накратко основни предстоящи корпоративни събития.

След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.

Можете да зададете вашите въпроси и предварително тук.

Моля, регистрирайте се тук: https://bit.ly/38Wpvjt