1 min read

Процедура относно предстоящо предлагане на акциите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД на “БФБ” АД и презентация пред инвеститори.

Процедура относно предстоящо предлагане на акциите на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД на “БФБ” АД и презентация пред инвеститори.

 

Изтегли pdf