1 min read

Решение за разпределяне на дивиденти от дъщерни дружества към “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД, в общ размер на 8 488 302.20 лева.