1 min read

Решения на Извънредно общо събрание на акционерите на “ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП” АД – 30.6.2020г.