1 min read

Решения на Редовно общо събрание на акционерите за разпределяне на дивиденти – 10.09.2020 г.