1 min read

ТБС Груп Дигитално събитие – Финансов преглед 2021 г.

17 март от 16:00 до 17:00

Събитието ще бъде проведено в две сесии – на български и на английски език.

Сесия на български език 17 март, 16:00-17:00 ч.

В рамките на събитието Иван Житиянов, изпълнителен директор на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (ТБС Груп), ще представи пред акционери и потенциални инвеститори предварителните консолидирани финансови резултати на дружеството за 2021 г.
След презентацията ще има и сесия за въпроси и отговори.

Можете да зададете вашите въпроси и предварително тук.

Моля, регистрирайте се тук:
Сесия на български език: TBS Group BG