1 min read

ТБС Груп Финансови Резултати: Q1 и последни 12 месеца

към 31 март, 2021

Като допълнение към регулярната ни сесия „Финансов преглед и дискусия с инвеститори“, която ще се проведе на 2.06.2021, се радваме да споделим финансовите резултати на ТБС Груп за Q1 и и последни 12 месеца. Цялата информация е налична в документа по-долу.