1 min read

Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД разпределя дивидент към Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД

На 17.06.2022г., Управителният съвет на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП“ АД одобри годишния финансов отчет и доклада за дейността на „ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД за 2021 г. и взе решение да разпредели дивидент от печалбата на дъщерното дружество за 2021г, в размер на 10 365 899.00 лева.