1 min read

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 14 септември 2021