1 min read

Уведомление, относно изявление на Любомир Минчев, съосновател и мажоритарен акционер на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД