1 min read

Уведомление относно насрочено извънредно общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД за 10.12.2020 г. и възможността за упражняване правото на глас чрез кореспонденция