1 min read

Уведомление относно подписан Анекс за удължаване на Договор за кредитно улеснение, сключен между Комутел ДОО (Сърбия) – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и Raiffeisen Banka AD Beograd (Сърбия).

Уведомление относно подписан Анекс за удължаване на Договор за кредитно улеснение, сключен между Комутел ДОО (Сърбия) – дъщерно дружество на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД и Raiffeisen Banka AD Beograd (Сърбия).

 

Изтегли pdf