1 min read

Уведомление относно решение на Управителния съвет на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД от 29.9.2020г за определяне на начална дата за изплащане на годишен и шестмесечен дивидент и избор на банка, чрез която ще се изплащат дивиденти на акционери, с лични сметки в Централен депозитар