1 min read

Уведомление относно сключен Анекс № 4, с дата 29.06.2020г към договор между дъщерното дружество “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД и “Уникредит Булбанк” АД