1 min read

Уведомление относно сключен договор между дъщерното дружество „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД и „Дигитална раница“ ДЗЗД