1 min read

Уведомление относно удължаване на поръчителство от ТБС ЕАД и анекс към договор за кредит между КОМУТЕЛ ДОО и „Райфайзен Банк“ АД Белград, за гарантиране надлежното изпълнение на ангажиментите на КОМУТЕЛ ДОО