1 min read

Уведомление относно взети решения от проведено на 21.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „ТБСГ“ АД