1 min read

Уведомление по чл.17, пар.1 от Регламент ЕС 596/2014, относно сделки, сключени от лице с ръководни функции