5 min read

Уведомление по чл. 17, параграф 1 от Регламент 596/2014 относно успешно приключване на втори транш от публичното предлагане на акции

Групата привлече чуждестранен финансов инвеститор и предложи през БФБ общо 14% от капитала си

София, 23.09.2020 г. –  Английският инвестиционен фонд Utilico Emerging Markets Trust Plc е новият значим миноритарен акционер в “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД (ТБС Груп). Това стана ясно от публично уведомление на фонда до Дружеството, в което се казва, че е придобил 5.8% от капитала на ТБС Груп на 21 септември в рамките на втория транш от предлагането на акции на Дружеството. Преди това през юни в рамките на първия транш фондът придобива още 4.2% от капитала на ТБС Груп. С това общото участие на фонда в капитала на Дружеството достига 10% от акциите с право на глас, което го превръща освен в първия чуждестранен институционален инвеститор в компанията, но и в най-голям миноритарен акционер.

ТБС Груп стартира втория транш от предлагането на 21.09.2020 г., когато на пазара бяха предложени 6.14% от капитала на компанията, или общо 767 513 броя акции, от тримата Продаващи акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов, съгласно публикуваната Актуализирана процедура за продажба на акции на дружеството от 16.09.2020г. Всички книжа бяха изкупени още в първия ден на предлагането, чийто краен срок бе определен за 25.09.2020 г.. В тази връзка Продаващите акционери взеха решение да не предлагат ново количество акции на пазара до началото на нов транш, както е предвидено в Актуализираната процедура.

“Това, че успяхме да спечелим доверието на множество инвеститори, включително на такъв от ранга на Utilico, както и на местни пенсионни и взаимни фондове, е признание за труда ни и стимул да продължаваме напред,” заяви Иван Житиянов, изпълнителен директор на групата. “Осъзнаваме отговорността, която произтича от това да сме публична компания и сме мотивирани да оправдаем доверието на инвеститорите,” допълни г-н Житиянов.

“И при първия, и при втория транш, ТБС Груп се радваше на значителен интерес от страна на инвеститорите. Компанията успя да привлече и голям чуждестранен инвеститор, каквито липсваха на БФБ през последните години,” заяви от своя страна Радослава Масларска, председател на Съвета на директорите на “Елана трейдинг” – мениджър по предлагането на ТБС Груп. “Надяваме се това да даде нов тласък за пазара, от който той има нужда”.

Предлагането

С пласирането на новите 6.14%, общо продаденият през БФБ дял от ТБС Груп достига 14% от капитала на компанията. Книжата бяха придобити от над 250 местни и чуждестранни юридически и физически лица. Предлагането се проведе на два транша, един юни 2020 г. и един септември 2020 г., съответно на цени 7.60 лв. и 11.10 лв. акция, съгласно предварително одобрената и оповестена от Продаващите акционери процедура за продажба. Междувременно, ръководството на компанията предложи, а акционерите одобриха, и дивидент в общ брутен размер от 0.496 лв. на акция.

В продължение на успешните два транша, Продаващите акционери запазват плановете си при значителен инвеститорски интерес да увеличат свободно търгувания обем акции на компанията до 30% от капитала, като за целта до края на 2021 г. могат да предложат нови пакети акции на предварително обявени нови траншове. Цената, на която ще бъдат предлагани тези пакети, ще продължи да се определя като 8.5 х 12-месечна EBITDA минус нетен дълг, но не по-ниска от 11.10 лв. на акция.

В унисон с тези срокове са удължени и ключовите ангажименти за задържане по действащото Споразумение за забрана на разпореждане с акции (“Lockup Agreement“) между съществувалите преди листването акционери на ТБС Груп. Съгласно актуализираното на 16 септември 2020 г. Споразумение, изпълнителният директор на ТБС Груп Иван Житиянов няма да продава акции от първоначалния си дял до края на 2021 г., а Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов няма да продават акции извън определените им граници в рамките на общия размер на предлагането от 30% до края на 2021 г. Любомир Минчев удължава и ангажимента си да запази мажоритарен дял в компанията от най-малко 51% до края на 2022 г. Остават в сила и ангажиментите на другите трима първоначални акционери да не продават акции от общия им първоначален дял от 3% до края на 2020 г.

Обратно изкупуване и Програма за стимулиране на служителите с акции

“Една от целите ни за това да станем публична компания беше и все още е да осигурим условия възможно най-широк кръг от служителите на компанията да участват в собствеността и. За целта разработваме Програма за стимулиране на служители с акции, чиято рамка за 2020 година беше вече одобрена от акционерите и която се надяваме да можем да разгърнем през следващите години,“ каза още г-н Житиянов. Рамката допуска разпределение на до 1.35% от капитала на компанията посредством различни способи с цел максимална мотивация както в момента, така и за бъдещите резултати на компанията.

В тази връзка се провежда и програма за обратно изкупуване на акции на ТБС Груп, по която вече са придобити 7 775 броя акции с право на глас. Одобреното на Общото събрание на акционерите от 30 юни 2020 г. обратно изкупуване позволява изкупуване на до 3% от капитала на компанията до края на 2020 г. в ценови диапазон 7.40-11.00 лв. на акция.

Информация за дружеството и предлагането:

Уебсайт: https://www.tbs.tech/

Актуализирана Процедура за продажба на акции: https://www.tbs.tech/investor-post/aktualizirana-proczedura-za-prodazhba-na-akczii-ot-16-09-2020g

Презентация на резултатите към 30.06.2020 г.: https://www.tbs.tech/investor-post/digital-event-tbs-group-h1-fy2020-financials-overview-and-investor-qa/

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г.: https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2022/11/tbsg_2020_q2_con_reports_ias.pdf

https://www.tbs.tech/wp-content/uploads/2022/11/tbsg_2020h1_con_interimmanagementreport_bg.pdf