1 min read

Уведомление по чл.17 пар.1 от Регламент 596/2014 относно, сделки сключени от лице с ръководни функции