1 min read

Шестмесечният консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2023 г. на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД на английски език

На интернет страницата на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД, е публикуван шестмесечният консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2023 г., достъпен на следния адрес: https://www.tbs.tech/financial-statements/