Financial statements

Select year
Select quarter
Language
Financial Statement
SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_31.12.2023 s
9.9 MB Download
SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_31.12.2023
369.5 КB Download
TBSG_ Q4 2023-Декларация Чл. 100o1 ЗППЦК
4.0 MB Download
TBSG_2023-Q4_ПояснителниБележки_BL
569.7 КB Download
TBSG_2023-Q4_Приложение 4 към чл. 14 от Н2
2.4 MB Download
TBSG_2023-Q3_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2_EN
2.3 MB Download
TBSG_2023 Q3_CON_ПояснителниБележки_EN
2.5 MB Download
TBSG_ Q32023-Декларация 100 ал.4_EN
2.0 MB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG_ENG
94.4 КB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG_ENG
2.2 MB Download
TBSG_2023-Q3_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2
2.3 MB Download
TBSG_2023-Q3_CON_ПояснителниБележки_BG
2.5 MB Download
TBSG_ Q32023-Декларация 100 ал.4 ЗППЦК
2.0 MB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG
357.5 КB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG
2.2 MB Download
Consolidated Interim Management Report 30.06.2023 EN
2.6 MB Download
TBSG_2023-Q3_Приложение 4 към чл. 14 от Н2
2.2 MB Download
TBSG_2023-Q3_ПояснителниБележки
2.3 MB Download
TBSG_ Q1 2023-Декларация Чл. 100о1 ЗППЦК
3.7 MB Download
SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023
387.5 КB Download
SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_30.9.2023
3.9 MB Download
STATEMENT PURSUANT TO ANNEX 4 – 30.06.2023.pdf
2.2 MB Download
DECLARATION In accordance with Article 100n
3.6 MB Download
Interim Consolidated Financial Statements 30.06.2023
21.6 MB Download
Декларация по чл. 100 ал.4
3.6 MB Download
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г.  към консолидиран финансов отчет към 30.06.2023
2.1 MB Download
Форми на КФН – към консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 – PDF
3.9 MB Download
Форми на КФН – към консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 – Excel
884.0 КB Download
Консолидиран междинен доклад за дейността към 30.06.2023
2.6 MB Download
Консолидиран  междинен финансов отчет към 30.06.2023
14.7 MB Download
Декларация по чл.100, ал.4 от ЗППЦК
1.9 MB Download
Форми / Справки на КФН  към 30.06.2023 г. – excel
730.0 КB Download
Форми / Справки на КФН  към 30.06.2023 г. – PDF
2.1 MB Download
Приложение № 4 към Наредба 2
471.4 КB Download
Доклад за дейността на ТБСГ към 30.06.2023 г
832.9 КB Download
Индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
7.9 MB Download
Уведомление за обратно изкупуване на акции
36.4 КB Download
Уведомление за обратно изкупуване на акции -PDF
118.5 КB Download
Декларации по чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК 2023 ENG
3.4 MB Download
Consolidated form 31.03.2023 ENG – Excel
94.2 КB Download