Financial statements

Select year
Select quarter
Language
Financial Statement
FSC forms for notification for Q1 2024 – Excel
52.9 КB Download
Declaration under Art. 100 para. 4
2.2 MB Download
APPENDIX No. 4 OF ORDER No. 2 to notification for Q1 2024
598.3 КB Download
EXPLANATORY NOTES to notification for Q1 2024
746.4 КB Download
FSC forms for notification for Q1 2024 – PDF
2.4 MB Download
Декларация по чл.100 ал.4
2.2 MB Download
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 към уведомление за първо тримесечие на 2024г
558.1 КB Download
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към уведомление за първо тримесечие на 2024г
751.3 КB Download
Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – Excel
357.5 КB Download
Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – PDF
2.4 MB Download
TBSG Consolidated Audit Report 2023 EN
379.3 КB Download
TBSG Consolidated Financial Statement 2023 EN
45.4 MB Download
Декларация по чл.100 ал.4
4.2 MB Download
Приложение № 4 от наредба № 2 към уведомление за първо тримесечие на 2024г
2.5 MB Download
Пояснителни Бележки към уведомление за първо тримесечие на 2024г
2.6 MB Download
Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – Excel
363.0 КB Download
Форми на КФН към уведомление за първо тримесечие на 2024г – PDF
20.4 MB Download
Форма на КФН към Годишен одитиран консолидиран отчет за 2023 (xls)
884.0 КB Download
Форма на КФН към Годишен одитиран консолидиран отчет за 2023
504.3 КB Download
Годишен одитиран консолидиран отчет за 2023
15.9 MB Download
Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023
29.4 MB Download
Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК 2023
170.0 КB Download
Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Доклад на независимия одитор 2023
435.8 КB Download
Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023
474.6 КB Download
Годишен одитиран индивидуален отчет за 2023 – Справка 1
730.0 КB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG_ENG
409.4 КB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG_ENG
53.2 КB Download
TBSG_ Q4_2023-Декларация 100 ал.4_EN
246.2 КB Download
TBSG_2023-Q4_CON_Пояснителни Бележки_EN_BL
613.9 КB Download
TBSG_2023-Q4_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2_EN
539.4 КB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG
371.5 КB Download
SPRAVKA_4_UVEDOMLEMIE_CONS_3M_TBSG
357.5 КB Download
TBSG_ Q4_2023-Декларация 100 ал.4 ЗППЦК
225.4 КB Download
TBSG_2023-Q4_CON_Пояснителни Бележки BG BL
639.9 КB Download
TBSG_2023-Q4_CON_Приложение 4 към чл. 14 от Н2
581.9 КB Download
SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_31.12.2023 s
9.9 MB Download
SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_31.12.2023
369.5 КB Download
TBSG_ Q4 2023-Декларация Чл. 100o1 ЗППЦК
4.0 MB Download
TBSG_2023-Q4_ПояснителниБележки_BL
569.7 КB Download
TBSG_2023-Q4_Приложение 4 към чл. 14 от Н2
2.4 MB Download