1 min read

Извънредно общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, с онлайн излъчване – 14 септември 2021г.

На 14.09.2021, от 10.00 часа ще се проведе Извънредно Общо събрание на акционерите на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, съгласно Поканата за свикването му. Събранието ще се проведе на адрес: гр. София, ул. “Панорама София“ 6, Бизнес център „Ричхил“, партер. Регистрацията на акционерите ще започне в 09.00 ч.

Събранието  ще може да бъде наблюдавано в реално време и онлайн от акционерите, които не присъстват или не са представени на общото събрание от пълномощници. За допълнителна информация как да се включите в излъчването, моля да се запознаете с подробните инструкции. Линк за връзка към събитието ще бъде публикуван на страницата на дружеството в секция „Новини за инвеститорите“ в 9.00 часа на 14.09.2021г.  За достъп до събитието е необходимо предварително да имате инсталирано приложението Evrotrust и да сте се регистрирали в него.

Онлайн предаването в реално време НЯМА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на акционерите, избрали да го наблюдават по този начин, да участват в обсъжданията, да правят по същество предложения за решения по точките от дневния ред, както и да гласуват по тях.

Ръководството на Дружеството приканва акционерите да упражнят правото си на глас чрез кореспонденция с оглед на ограничаване разпространението на COVID-19, като следват Правилата за гласуване чрез кореспонденция и изпращайки Декларация за гласуване чрез кореспонденция (Download), не по-късно от края на 13.09.2021г.